Oferta

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, usług rachunkowo-księgowych, jak i prowadzenia spraw płacowo-kadrowych. Ponadto udzielamy profesjonalnej pomocy w kwestii zakładania, przekształcania czy likwidacji podmiotów gospodarczych.

Doradztwo podatkowe:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • reprezentowanie  podatnika w trakcie prowadzonych postępowań przed organami podatkowymi
 • porady, opinie, wyjaśnienia obejmujące wszelkie kwestie z zakresu polskiego prawa podatkowego dotyczące podatków dochodowych od osób fizycznych, prawnych, podatku od towaru i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych
 • porady, opinie, wyjaśnienia dotyczące wszelkich innych należności publiczno-prawnych
 • deklaracje podatkowe – przygotowanie zeznań, sprawdzanie poprawności
 • reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi
 • audyt oraz optymalizacja podatkowa.

Do naszej kancelarii mogą Państwo zgłosić się z wszelkimi kwestiami dotyczącymi podatków. Prawo podatkowe nie ma przed nami żadnych tajemnic. Jesteśmy po to, aby udzielić Państwu profesjonalnej pomocy.

Usługi księgowo-rachunkowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie różnego rodzaju ewidencji np. dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego czy dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie pozostałych ewidencji regulowanych przez przepisy polskiego prawa podatkowego,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • tworzenie deklaracji Intrastat.

Zlecenie prowadzenia księgowości naszej kancelarii to gwarancja prawidłowo i terminowo wykonanych spraw księgowych. Dzięki temu będą mogli Państwo bardziej skoncentrować się na prowadzeniu firmy.

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci list płacowych czy kart wynagrodzenia pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji zasiłkowej zarówno pracowników jak i właścicieli firmy,
 • sporządzanie umów w oparciu o Kodeks Pracy (umowa o pracę, świadectwa pracy) oraz przygotowywanie innej dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz inne) oraz wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób,
 • obliczanie podatku dochodowego od wypłaconych pensji,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Proponujemy pełną obsługę kadrowo-płacową dostosowując się do potrzeb Klienta. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich spraw z zakresu kadr i płac. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie.