_____________________Tel./fax. 32 225 51 24
 Tel./fax. 32 201 07 90
             32 258 90 94
 kom. 601 432 288e-mail: bis@bofir-bis.com.plAktualności

Zmiany podatkowe 2013 rok

DATA: 19.12.2012

 Dzień Dobry,

W związku z istotnymi zmianami w podatkach od dnia 01 stycznia 2013r. chciałabym Państwu przybliżyć kilka z nich, tych najistotniejszych.

Podatki dochodowe (osoby prawne i osoby fizyczne):
Zostało wprowadzone zupełnie nowe rozwiązanie - uzależnienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwot wynikających z faktur kosztowych (zakupy towarów handlowych oraz poniesione koszty utrzymania firmy) od zapłaty tych faktur kontrahentowi w terminie 30 dni od upływu terminu płatności określonego w tych fakturach. Jeżeli po tym terminie faktura nie będzie zapłacona, będziemy musieli usunąć ją z kosztów.
W związku z powyższym prosimy aby do faktur wystawianych po 01 stycznia 2013r. dołączać potwierdzenie zapłaty.
Ponadto zostało wprowadzonych kilka korzystnych rozwiązań w zakresie leasingów - możliwość wzięcia w leasing prawa użytkowania gruntu, skrócenie okresu leasingu dotyczącego nieruchomości do 5 lat.

Podatek VAT:
Podobne rozwiązanie jak w podatkach dochodowych. Jeżeli faktury potwierdzające nabycie towarów, świadczonych usług nie zostaną zapłacone w ciągu 150 dni, tracimy prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.
Łatwiej będzie można skorzystać z "dobrodziejstw" z art.89a tzw. ulga na złe długi.
Duże zmiany w podatku VAT czekają nas od kwietnia 2013 i stycznia 2014r. ale o tym poinformuję jak nowela zostanie podpisana przez Prezydenta.

Zmiana rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur:
Aby coś uznać za fakturę nie musi się już nazywać "faktura VAT", wystarczy że zawiera dane określone w paragrafie 5 ust.1 tego rozporządzenia.
Uwaga na „faktury pro forma”, po 1 stycznia wystawienie takiego dokumentu będzie rodziło obowiązek zapłacenia podatku wynikającego z takiego dokumentu.
Zmienia się nazewnictwo „faktur VAT marża” - w przypadku dostawy towarów używanych faktura zawiera dodatkowo wyrazy "procedura marży-towary używane", w przypadku świadczenia usług turystyki "procedura marży dla biur podróży".
Znika nota korygująca, po 1 stycznia wszystkie korekty ( nawet te drobne dotyczące nr, daty, nazwy i adresu) robimy za pomocą faktury korygującej.
Pojawia się tak zwana faktura uproszczona- dotyczy ona przypadków gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450,00zł albo 100,00euro - jeżeli kwota ta określona jest w euro. Na takich fakturach nie musi być danych nabywcy i jego adresu, jedynym identyfikatorem będzie nr NIP nabywcy. Faktura taka nie musi również zawierać ilości i ceny jednostkowej towaru, wartości netto oraz kwoty podatku.
Kolejna nowość- faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Kasy fiskalne:
zmniejsza się limit który uprawnia do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą tego urządzenia. Od 1 stycznia limit ten wynosi 20.000,00 zł. obrotu wykazanego na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Podatnicy, którzy w 2012r. wykazali obrót wyższy niż 20.000,00 zł. będą musieli wprowadzić w swoich firmach kasy fiskalne z dniem 01 marca 2013r.

Tych zmian jest dużo więcej, ja wybrałam dla państwa to co najważniejsze. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę pytać lub dzwonić do kancelarii albo do mnie pod numer +4860143 22 88.

Pozdrawiam

Teresa Buda